"Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ληφθούν φωτογραφίες και βίντεο, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου για την προβολή του. Επιλεγμένες φωτογραφίες και βίντεο, που δεν θα εστιάζουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορεί να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε δελτία τύπου."