ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση κατά πρόσωπο
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2023
Ώρα: 10:30 - 14:30

Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: "Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημε΄ρωση του κοινου σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας"